Slaboproudé systémy & rozvody


Poradenství


V případě potřeby vypracujeme nejen cenový rozpočet, ale i technické řešení, které bude nejlépe vyhovovat Vašim potřebám. Víte, čeho má být dosaženo, ale nevíte jak? Navrhneme optimální technické řešení s ohledem na Vaše finanční možnosti.

Strukturované kabeláže – datové sítě


Horizontální datové sítě neslouží jen ke komunikaci mezi jednotlivými počítači, ale slouží i dalším zařízením využívajícím IP protokol, jako jsou kamery, media centra atp.. Vypracujeme návrh, zajistíme dodávku a instalaci.

Kamerové systémy


Zájem o tuto technologii stále stoupá dílem, i pro velký rozvoj IP kamerových systémů. Ty slouží k monitorování, k dohledu, a zároveň jsou i součástí bezpečnostních systémů. Kamerové systémy jsou stále častěji nasazovány jako významná podpora či jedna ze součástí EZS.

Telekomunikace, domácí telefony a videovrátníky


Telefonické spojení je jedním z nejdůležitějších komunikačních kanálů v komunikaci se zákazníky a klienty. Moderní telefonní ústředna pracující s moderními telekomunikačními rozvody je zárukou Vašeho kvalitního spojení.

Varovné a informační systémy


Tyto systémy představují technologii, která obyvatelstvu a krizovým štábům pomáhá chránit životy a majetek v případě mimořádných událostí (např. živelné pohromy). Navrhneme, dodáme a nainstalujeme bezdrátový informační systém VOX.

Městské kamerové systémy


Kamerové systémy se stávají nedílnou součástí měst či obcí a to hned z několika důvodů. Pomáhají policii při dopadení pachatelů, působí preventivně a vyvolávají větší pocit bezpečí. Systémy mohou být různě rozsáhlé, proto je jim při výběru třeba věnovat patřičnou pozornost.

Elektronické požární systémy EPS


EPS patří k neodmyslitelnému systému ochrany objektů a zabraňují ztrátám na životech a majetku. Navrhneme, nainstalujeme, dodáme a zajistíme servis požárních ochran ve všech typech objektů.

Elektronické zabezpečovací systémy EZS


V tomto odvětví poskytujeme poradenské, projekční a montážní služby vždy s ohledem na možnosti zákazníka a požadavky pojišťoven.

Identifikační systémy


Tyto systémy ve formě čipů či karet slouží pro kontrolu pracovní doby zaměstnanců, usnadnění a zpřehlednění stravování, vypracování mzdových listů atd. . Tyto systémy sbírají a vyhodnocují data, přijímají impuls od identifikačních prvků a posílají je do řídících jednotek.

Projekční činnost


Abychom byli schopni zabezpečit komplexnost služeb, vyhotovíme projektovou dokumentaci. Sledujeme vývojové trendy v oblasti norem a legislativy, abychom mohli našim zákazníkům poskytnout servis na nejvyšší odborné úrovni.